MAJ 2020.

QUINTUS FP.UHP. HD.A.ED.0. DNA.

QUINTUS PÅ SPORSØG.

SKUE I HADERSLEV D.10.04.2016. SG4. DOMMER. RENE JØRGENSEN.

STUDSDAL QUINTUS. F.28.12.2014 .HD.A. AD.0. FAR.LABAN VOM EMKENDORFERPARK.AVKL1. AD. BH. AK. IPO3.HD.A.AD.0. - MOR. STUDSDAL TESSIE. UHP. FP. BHP1.AK1. HD.A.AD.0.